Geachte relatie,

Het Corona virus en de daarop uitgevaardigde maatregelen vanuit de overheid treffen ons allemaal. Iedereen wordt zowel privé als zakelijk getroffen door deze extreem bijzondere situatie. Binnen Dia Telecom hebben wij onze bedrijfsvoering aangepast en afgestemd op de situatie en bekijken we van dag tot dag de noodzaak tot aanvullende maatregelen. Thuiswerken is volledig gefaciliteerd en wordt organisatiebreed in een juiste balans ingedeeld. Dit alles met als doel om de gezondheid van onze medewerkers, klanten en leveranciers zo goed mogelijk te beschermen. Uiteraard doen wij tegelijkertijd ons uiterste best om de dienstverlening aan klanten op het gebruikelijke hoge peil te handhaven. Het is ons doel om ervoor te zorgen dat u maximaal wordt gefaciliteerd om de huidige uitdagingen aan te kunnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voorzieningen voor werken op afstand.


Vestiging geopend, klantbezoek in afstemming

Onze Accountmanagers, Planning en Servicedesk zijn ‘gewoon’ bereikbaar voor al uw vragen tijdens onze reguliere openingstijden. Klantbezoeken op locatie worden altijd in afstemming en overeenstemming met u gepland. Zodra wij wijzigingen in onze dienstverlening moeten doorvoeren als gevolg van verdere maatregelen in verband met het coronavirus, informeren we u via onze website en via de e-mail.


Mogelijkheden

Wij zijn ons ervan bewust dat een deel van onze klanten door de beperkende maatregelen van de overheid hun activiteiten drastisch hebben moeten terugbrengen of zelfs tijdelijk moeten stoppen. Mogelijk kunnen wij in gezamenlijk overleg deze periode juist gebruiken om met u in gesprek te gaan over onderhoud, vervanging of optimalisering van uw apparatuur waarvoor normaal gesproken tijdens de dagelijkse activiteiten geen tijd is. Graag bespreken wij samen met u of wij dit moment hiervoor kunnen gebruiken om uw organisatie voor te bereiden om na deze periode weer volledig operationeel te kunnen zijn met uw activiteiten.


Wij wensen u en uw medewerkers veel sterkte en succes in de komende periode en hopen elkaar snel weer in goede gezondheid te kunnen ontmoeten.


Met vriendelijke groet,

Directie en Management Dia Telecom

Contact us

Contact us about anything related to our company or services.
We'll do our best to get back to you as soon as possible.

DIA TELECOM
Catharina van Renneslaan 20
1217 CX Hilversum
Netherlands
+31 88 800 0400
info@diatele.com
Google Maps